บริการวิเคราะห์สินเชื่อ

ให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อจากแหล่งเงินกู้ อาทิ ธนาคาร และสถาบันการเงิน อื่น ๆ เพื่อให้ท่านสามารถยื่นกู้ได้ง่ายขึ้น

บริการการออกแบบและตกแต่งภายใน ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม และแนะนำแหล่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาถูก ตลอดจนแนะนำ ร้านที่มีฝีมือในการตกแต่ง
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเดินสายภายใน บริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และการเดินสายภายใน โดยช่างผู้ชำนาญ
ติดตั้งโทรศัพท์และเดินสายภายใน บริการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ ตลอดจนการติดตั้งตู้ชุมสายโทรศัพท์ การเดินสายโทรศัพท์ตามจุดที่ต้องการ
บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ให้คำแนะนำในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ตลอดจนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi - speed Internet) ความเร็วตั้งแต่ 256 K ขึ้นไป
ให้บริการด้านพาณิชย์อิเล็คโทรนิค ให้คำแนะนำในการทำบ้านหรือห้องพักให้เป็น "SOHO"(Small Office Small Home) โดยใช้เทคนิค E-commerce
   

Power by Tradewinds Trading Co.,Ltd.
All site contents copyright 2004