บริษัท เทรดวินส์เทรดดิ้ง จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงาน Freelance ในการบริการ-ติดต่อ ลูกค้า เป็นจำนวนมาก ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.ว.ส. ขึ้นไป รับทุกสาขา กรณีสาขาการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครแจ้งความจำนงค์โดยส่งอีเมลล์ ไปยัง service@popularcondo.com ให้ระบุรายละเอียด รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน วุฒิบัตรที่ได้รับ ฯลฯ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ลักษณะของงานเป็นพนักงานขายอสังหาริมทรัพย์ โดยทางบริษัท ฯ จะจัดให้มีการอบรม ความรู้เรื่องการขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคการขาย การติดต่อลูกค้า ฯลฯ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการอบรมดังกล่าวข้างต้น ผลตอบแทนรายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และสามารถทำงานที่บ้านได้ทางสื่ออินเตอร์เนท

Power by Tradewinds Trading Co.,Ltd.
All site contents copyright 2004